• Voeux de la FPA


  8 commentaires
 • Voeux de Roumanie

  Voici la photo qui illustre la carte de voeux du roi Michel de Roumanie.

   


  6 commentaires
 • Voeux de Serbie

  Voici la photo qui illustre la carte de voeux des princes de Serbie.


  3 commentaires
 • Voeux d'Albanie

  Voici la carte de voeux du prince Leka Zog d'Albanie et de sa fiancée.

   


  5 commentaires
 • Voeux des ducs de Brabant

  Voici la photo qui illustre la carte de voeux des ducs de Brabant.


  8 commentaires
 • Voeux du souverain suédois

  Le 25 décembre, le roi de Suède a présenté ses voeux à son peuple.

  Kära svenskar, hemma och utomlands!

  Jag och min familj vill tillönska er alla en god fortsättning på julen.

  Vi lever i en tid av snabba förändringar. En tid där tempot kan upplevas högt. Då förväntningarna på oss människor ständigt verkar växa. Och där information och kommunikation korsar vår jord och våra liv i en hastighet som saknar motstycke i historien. Kanske gör detta en högtid som julen ännu viktigare för oss alla.

  Denna tid på året får vi en möjlighet att stanna upp en stund. Vi får en chans till samvaro och eftertanke. I vårt land utgör julen också en ljuspunkt i den vackra, men också ibland, så mörka och kalla, svenska vintern.

  Jag hoppas att julens ljus når fram även till er som inte har någon att dela julen med. Liksom till er alla som denna högtid inte har ledigt, utan arbetar för att vårt land ska fungera.

  Jag tänker bland annat på er som arbetar i sjukvården, äldreomsorgen, inom polis, brandkår eller andra delar av det svenska samhället. Jag tänker också på er som arbetar ideellt för andra människor. Det arbete ni utför betyder så mycket för så många. Inte minst nu under jul och nyår.

  Denna höst och vinter har den ekonomiska oron i vår omvärld gjort sig påmind även i Sverige. Bakom rapporterna om en försvagad konjunktur finns många människor som funderar över framtiden. En del kanske riskerar att förlora sitt arbete. Andra tror sig få svårighet att finna ett nytt. Deras utmaning är också Sveriges. Turbulensen i världsekonomin är ett av många uttryck för en större omställning. En omställning som hela vårt samhälle står inför.

  I vår globala värld hårdnar konkurrensen. Det ställer nya krav på oss. På samma sätt som när vi tog steget från jordbrukssamhälle till industrisamhälle har vi nu tagit steget till tjänstesamhälle och informationssamhälle.

  Det innebär att vi behöver rusta oss med kunskap, nya idéer och innovationer. Allt det som gör att vi kan stå starka i en föränderlig värld. I denna utmaning kan vi också hämta stor inspiration i vår egen historia.

  Sverige är inte ett stort land. Trots detta har vi kunnat stå starka. Vi har visat på värdet av samarbete, hårt arbete och öppenhet mot vår omvärld. Tillsammans med höga ambitioner för utbildning och välfärd har det gjort att vi kunnat ställa om när förändring stått för dörren. Vi har kunnat gå stärkta ur oroliga tider.

  Sverige har många rikedomar. Jag tänker då i första hand på alla människor. Kvinnor och män. Unga och äldre. Nya och gamla svenskar. Som var och en bidrar till att forma Sverige och vår framtid.

  Därtill tänker jag på det vi har i form av naturtillgångar. Vid sidan av vår kunskap, forskning och teknisk utveckling, är dessa viktiga att ta tillvara.

  Två av många platser jag besökt under året är Gällivare och Kiruna. I dessa och andra gamla gruvorter spirar i dag framtidstron. Det investeras, nyanställs och görs stora satsningar inom forskning och utveckling. Glädjande är också att gruvnäringen möjliggör arbete för många unga människor.

  Denna gruvnäringens renässans är bara ett exempel på att Sverige har mycket att erbjuda världen. Vi har som land både kunnande, industri, tjänster och råvaror. Vi har forskning och innovationer. Allt detta utgör en bra grund för att kunna möta morgondagen.

  Sverige har som land också gott anseende i vår omvärld. Det är något som Drottningen och jag ofta noterar under våra statsbesök. Ett uttryck för detta var vår resa till Sydkorea i maj i år. Under vårt besök upplevde vi, som så ofta, hur Sverige och våra svenska företag är väl sedda i världen. Både landet och människorna upplevs mycket positivt. Och våra tjänster och produkter är något vi ska vara stolta över.

  Tar vi tillvara på allt detta som är Sverige. Allt detta som utgör våra möjligheter. Allt det jag möter under mina resor ute i landet och ser i mina möten med svenskar, både här hemma och utomlands. Då är jag övertygad om att vårt land inte bara kommer att ha en rik historia, utan också en lovande framtid.

  I denna framtid har vi också en viktig uppgift. Jag tänker då på vår miljö och vårt klimat. Vi önskar att kommande generationer ska kunna andas frisk luft och dricka rent vatten! Då måste vi finna vägar för vår värld. Vägar som möjliggör för jorden att fungera också  i morgon.

  År 1972 stod Sverige värd för FN:s första globala miljökonferens. I år bjöds det in till "Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development". Jag deltog vid det första mötet för 40 år sedan. I år invigde jag denna återträff.

  Att mycket har hänt sedan 1972 framkom tydligt på mötet. Samtidigt tror jag det stod klart för alla att mer måste göras. Annars kommer vi aldrig tillrätta med klimatproblemen. Vi kommer inte heller att nå en hållbar utveckling för våra hav, sjöar, skogar och ytterst livet på jorden.

  Mötet gav en möjlighet att samlas inför FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, som ägde rum i Rio de Janeiro i juni. Tillsammans med Drottningen deltog jag även i detta möte. Senare i december samlades FN också till klimatmöte i Doha.

  Om framgångarna från dessa möten kan verka små är det ändå viktigt att världen samlas på detta sätt. Det understryker att globala utmaningar kräver globala svar. Därför måste arbetet fortsätta. Fler i vår värld måste förmås att gå från ord till handling i miljö- och klimatfrågan. Och i denna uppgift har Sverige en fortsatt viktig roll att fylla.

  Nu ringer vi snart ut 2012. Jag vill därför avslutningsvis tacka er alla för året som varit. Jag vill tacka alla som bidrar till att göra Sverige till det land det är.

  Jag vill också ta tillfället i akt att tacka för alla lyckönskningar till Kronprinssessan Victoria och Prins Daniel i samband med att Prinsessan Estelle kom till världen. Det är en stor händelse för hela familjen, för Drottningen och mig att bli mormor och morfar och Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine fick sitt första syskonbarn. Att Sverige med sådan kärlek tog emot sin nya prinsessa värmde oss alla.

  Nu hoppas jag att vi gemensamt ska se till att göra året som kommer till ett bra år. Ett år fyllt av nya möjligheter. Och vi gläder oss särskilt med Prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill åt deras kommande bröllop.

  För mig utgör också 2013 lite av ett jubileumsår. Då är det 40 år sedan jag tillträdde som Sveriges konung och statschef. Det vill jag högtidlighålla. Därför kommer Drottningen och jag besöka samtliga län under året. Vi inleder i Kalmar i början av mars. Och vi hoppas under dessa besök få möta så många som möjligt av er alla, runt om i Sverige, som betytt så mycket för oss under åren.

  Med dessa ord vill jag avsluta och tillsammans med min familj, tillönska alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2013!

   

   


  4 commentaires
 • les voeux d'Elizabeth

  Le 25 décembre, les voeux de la reine Elizabeth ont été diffusés à la tv. Ils ont été enregistrés le 7 décembre.

  les voeux d'Elizabeth


  2 commentaires
 • Carte de voeux de Charles et Camilla

   


  3 commentaires
 • Carte de voeux des souverains jordaniens

  Le prince héritier fait photo à part pour les voeux de cette année

  Carte de voeux des souverains jordaniens

  Carte de voeux des souverains jordaniens

  Carte de voeux des souverains jordaniens

  Carte de voeux des souverains jordaniens


  votre commentaire
 • Carte de voeux des ducs de Bragance

  Voici les deux photos utilisés par les ducs de Bragance pour leurs voeux.

  Carte de voeux des ducs de Bragance


  1 commentaire
 • Elizabeth

  Cette année, la reine Elizabeth a enregistré ses voeux en 3D.

   


  3 commentaires
 • Voeux du roi des belges

  Le 24 décembre, le roi des belges a présenté ses voeux à son peuple.

  Voeux du roi des belges

  Voeux du roi des belges

  Mesdames et Messieurs,

  Tout d’abord, je voudrais m’adresser aux milliers de travailleurs qui cette année ont perdu leur emploi, que ce soit à Ford Genk, dans la sidérurgie wallonne ou ailleurs. Je comprends leur amertume et le désarroi de leurs familles.

  Cette période de Noël et de Nouvel An nous donne l’occasion de réfléchir ensemble à notre attitude face aux difficultés économiques et aux pertes d’emplois.

  Comme tous les pays européens, la Belgique n’est pas épargnée par la crise qui touche de nombreuses familles, même si notre pays y résiste mieux que la moyenne européenne.

  Comment pouvons-nous réagir ?

  1. Il me semble qu’une première réaction doit être, pour tous les acteurs de la société belge, d’unir leurs forces, pour présenter des réponses crédibles aux défis de l’emploi. Cela implique notamment une amélioration de la compétitivité de nos entreprises,  ce que le gouvernement vient de favoriser par la réduction des charges des entreprises et la modération salariale. Un autre moyen est d’encourager une meilleure formation des jeunes par exemple par l’enseignement en alternance, c’est-à-dire un enseignement scolaire joint à une formation en entreprise. La revalorisation de l’enseignement technique contribuera également à améliorer encore cette formation. J’ai eu l’occasion de visiter certaines écoles techniques et j’ai été impressionné par la qualité de la formation qui y est dispensée.

  Favoriser la recherche et la mise en œuvre des innovations, sont des moyens confirmés pour préparer la création des emplois de demain. Enfin, les partenaires sociaux, dans les domaines qui leur sont propres, peuvent aussi jouer un rôle important en élaborant des propositions communes en faveur de l’emploi.

  2. Une deuxième réaction des autorités publiques sera de créer le cadre nécessaire à une reprise économique. Cela implique le courage de rétablir graduellement et de manière soutenable, à tous les niveaux, l’équilibre de nos finances publiques. Les autorités fédérales viennent de prendre des décisions importantes à ce propos.

  3. Une troisième réaction doit à mon sens, se situer au niveau européen qui conditionne nos situations nationales.  Là il s’agit, surtout pour les pays de la zone euro, de poursuivre le nécessaire redressement budgétaire tout en organisant une relance équilibrée qui devrait être soutenue par l’Union Européenne. Notre gouvernement s’est inscrit concrètement dans une telle approche  positive, à la fois par ses décisions en Belgique et ses plaidoyers en Europe.

  Outre la politique économique, veillons aussi à ce que nos jeunes développent de plus en plus cette ouverture à l’Europe avec sa diversité et la richesse de ses cultures. Je me réjouis à ce propos du succès des échanges Erasmus pour les étudiants. J’ai été frappé, lors de l’inauguration de la nouvelle école européenne à Laeken, de voir la joie des enfants de maternelle, du primaire ou du secondaire, venus de partout en Europe, et qui parlaient et chantaient en plusieurs langues. Pour eux, participer aux cultures différentes de notre continent, est la chose la plus naturelle au  monde. Ils symbolisent l’Europe de demain.

  4. Quatrièmement. En ces périodes difficiles, nous devons avoir une attention spéciale pour les plus vulnérables. Il est paradoxal de constater que dans un pays aussi prospère que le nôtre, on estime qu’il y a près de 15 % de la population qui risque de tomber dans la pauvreté. Il faut faire preuve de solidarité et aussi d’imagination pour favoriser de nouvelles voies de réintégration dans le monde du travail. La Belgique s’est engagée à faire sortir au moins 380.000 citoyens de la pauvreté d’ici 2020.

   

  5. Cinquièmement. En ces temps perturbés que nous vivons, soyons vigilants, et montrons-nous lucides face aux discours populistes. Ils s’efforcent toujours de trouver des boucs émissaires à la crise, qu’il s’agisse de l’étranger ou des habitants d’une autre partie de leur pays. Ces discours existent aujourd’hui dans de nombreux pays européens et aussi chez nous.

  La crise des années 30 et les réactions populistes de cette époque ne doivent pas être oubliées. On a vu le mal que cela fit à nos démocraties.

  6. Enfin, malgré tant de graves préoccupations dans nos  pays, restons ouverts à ce qui se passe dans le reste du monde, surtout là où nous pouvons exercer une influence. A ce sujet, je suis consterné de voir que les drames des populations dans l’Est du Congo se poursuivent, avec tant de violences et de réfugiés, et que l’intégrité du territoire Congolais n’est pas respectée. Par ailleurs, la récente tentative d’assassinat du Docteur Mukwege, qui soulage les souffrances de tant de femmes dans cette région, et qui a reçu il y a 2 ans le Prix Roi Baudouin, illustre de façon dramatique cette tragédie. Tous ces développements ne peuvent nous laisser indifférents.

   

  Mesdames et Messieurs,

  C’est de tout cœur que la Reine et moi, et notre famille, vous souhaitons à chacun et à chacune, quelle que soit votre situation, de passer des moments heureux avec vos proches en ces fêtes de Noël et de Nouvel An.

  Meine Damen und Herren,

  Die Königin, ich selbst, so wie unsere ganze Familie, wünschen Ihnen von Herzen, in welcher Lage Sie sich auch immer befinden mögen,  daß Sie während der Feierlichkeiten zu Weihnachten und Neujahr,   glückliche Momente mit Ihren Liebsten erleben dürfen.

   


  4 commentaires


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique