• Voeux d'Albanie

  Voici la carte de voeux du prince Leka Zog d'Albanie et de sa fiancée.

   


  5 commentaires
 • Voeux des ducs de Brabant

  Voici la photo qui illustre la carte de voeux des ducs de Brabant.


  8 commentaires
 • Voeux du souverain suédois

  Le 25 décembre, le roi de Suède a présenté ses voeux à son peuple.

  Kära svenskar, hemma och utomlands!

  Jag och min familj vill tillönska er alla en god fortsättning på julen.

  Vi lever i en tid av snabba förändringar. En tid där tempot kan upplevas högt. Då förväntningarna på oss människor ständigt verkar växa. Och där information och kommunikation korsar vår jord och våra liv i en hastighet som saknar motstycke i historien. Kanske gör detta en högtid som julen ännu viktigare för oss alla.

  Denna tid på året får vi en möjlighet att stanna upp en stund. Vi får en chans till samvaro och eftertanke. I vårt land utgör julen också en ljuspunkt i den vackra, men också ibland, så mörka och kalla, svenska vintern.

  Jag hoppas att julens ljus når fram även till er som inte har någon att dela julen med. Liksom till er alla som denna högtid inte har ledigt, utan arbetar för att vårt land ska fungera.

  Jag tänker bland annat på er som arbetar i sjukvården, äldreomsorgen, inom polis, brandkår eller andra delar av det svenska samhället. Jag tänker också på er som arbetar ideellt för andra människor. Det arbete ni utför betyder så mycket för så många. Inte minst nu under jul och nyår.

  Denna höst och vinter har den ekonomiska oron i vår omvärld gjort sig påmind även i Sverige. Bakom rapporterna om en försvagad konjunktur finns många människor som funderar över framtiden. En del kanske riskerar att förlora sitt arbete. Andra tror sig få svårighet att finna ett nytt. Deras utmaning är också Sveriges. Turbulensen i världsekonomin är ett av många uttryck för en större omställning. En omställning som hela vårt samhälle står inför.

  I vår globala värld hårdnar konkurrensen. Det ställer nya krav på oss. På samma sätt som när vi tog steget från jordbrukssamhälle till industrisamhälle har vi nu tagit steget till tjänstesamhälle och informationssamhälle.

  Det innebär att vi behöver rusta oss med kunskap, nya idéer och innovationer. Allt det som gör att vi kan stå starka i en föränderlig värld. I denna utmaning kan vi också hämta stor inspiration i vår egen historia.

  Sverige är inte ett stort land. Trots detta har vi kunnat stå starka. Vi har visat på värdet av samarbete, hårt arbete och öppenhet mot vår omvärld. Tillsammans med höga ambitioner för utbildning och välfärd har det gjort att vi kunnat ställa om när förändring stått för dörren. Vi har kunnat gå stärkta ur oroliga tider.

  Sverige har många rikedomar. Jag tänker då i första hand på alla människor. Kvinnor och män. Unga och äldre. Nya och gamla svenskar. Som var och en bidrar till att forma Sverige och vår framtid.

  Därtill tänker jag på det vi har i form av naturtillgångar. Vid sidan av vår kunskap, forskning och teknisk utveckling, är dessa viktiga att ta tillvara.

  Två av många platser jag besökt under året är Gällivare och Kiruna. I dessa och andra gamla gruvorter spirar i dag framtidstron. Det investeras, nyanställs och görs stora satsningar inom forskning och utveckling. Glädjande är också att gruvnäringen möjliggör arbete för många unga människor.

  Denna gruvnäringens renässans är bara ett exempel på att Sverige har mycket att erbjuda världen. Vi har som land både kunnande, industri, tjänster och råvaror. Vi har forskning och innovationer. Allt detta utgör en bra grund för att kunna möta morgondagen.

  Sverige har som land också gott anseende i vår omvärld. Det är något som Drottningen och jag ofta noterar under våra statsbesök. Ett uttryck för detta var vår resa till Sydkorea i maj i år. Under vårt besök upplevde vi, som så ofta, hur Sverige och våra svenska företag är väl sedda i världen. Både landet och människorna upplevs mycket positivt. Och våra tjänster och produkter är något vi ska vara stolta över.

  Tar vi tillvara på allt detta som är Sverige. Allt detta som utgör våra möjligheter. Allt det jag möter under mina resor ute i landet och ser i mina möten med svenskar, både här hemma och utomlands. Då är jag övertygad om att vårt land inte bara kommer att ha en rik historia, utan också en lovande framtid.

  I denna framtid har vi också en viktig uppgift. Jag tänker då på vår miljö och vårt klimat. Vi önskar att kommande generationer ska kunna andas frisk luft och dricka rent vatten! Då måste vi finna vägar för vår värld. Vägar som möjliggör för jorden att fungera också  i morgon.

  År 1972 stod Sverige värd för FN:s första globala miljökonferens. I år bjöds det in till "Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development". Jag deltog vid det första mötet för 40 år sedan. I år invigde jag denna återträff.

  Att mycket har hänt sedan 1972 framkom tydligt på mötet. Samtidigt tror jag det stod klart för alla att mer måste göras. Annars kommer vi aldrig tillrätta med klimatproblemen. Vi kommer inte heller att nå en hållbar utveckling för våra hav, sjöar, skogar och ytterst livet på jorden.

  Mötet gav en möjlighet att samlas inför FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, som ägde rum i Rio de Janeiro i juni. Tillsammans med Drottningen deltog jag även i detta möte. Senare i december samlades FN också till klimatmöte i Doha.

  Om framgångarna från dessa möten kan verka små är det ändå viktigt att världen samlas på detta sätt. Det understryker att globala utmaningar kräver globala svar. Därför måste arbetet fortsätta. Fler i vår värld måste förmås att gå från ord till handling i miljö- och klimatfrågan. Och i denna uppgift har Sverige en fortsatt viktig roll att fylla.

  Nu ringer vi snart ut 2012. Jag vill därför avslutningsvis tacka er alla för året som varit. Jag vill tacka alla som bidrar till att göra Sverige till det land det är.

  Jag vill också ta tillfället i akt att tacka för alla lyckönskningar till Kronprinssessan Victoria och Prins Daniel i samband med att Prinsessan Estelle kom till världen. Det är en stor händelse för hela familjen, för Drottningen och mig att bli mormor och morfar och Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine fick sitt första syskonbarn. Att Sverige med sådan kärlek tog emot sin nya prinsessa värmde oss alla.

  Nu hoppas jag att vi gemensamt ska se till att göra året som kommer till ett bra år. Ett år fyllt av nya möjligheter. Och vi gläder oss särskilt med Prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill åt deras kommande bröllop.

  För mig utgör också 2013 lite av ett jubileumsår. Då är det 40 år sedan jag tillträdde som Sveriges konung och statschef. Det vill jag högtidlighålla. Därför kommer Drottningen och jag besöka samtliga län under året. Vi inleder i Kalmar i början av mars. Och vi hoppas under dessa besök få möta så många som möjligt av er alla, runt om i Sverige, som betytt så mycket för oss under åren.

  Med dessa ord vill jag avsluta och tillsammans med min familj, tillönska alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2013!

   

   


  4 commentaires
 • les voeux d'Elizabeth

  Le 25 décembre, les voeux de la reine Elizabeth ont été diffusés à la tv. Ils ont été enregistrés le 7 décembre.

  les voeux d'Elizabeth


  2 commentaires
 • Carte de voeux de Charles et Camilla

   


  3 commentaires
 • Carte de voeux des souverains jordaniens

  Le prince héritier fait photo à part pour les voeux de cette année

  Carte de voeux des souverains jordaniens

  Carte de voeux des souverains jordaniens

  Carte de voeux des souverains jordaniens

  Carte de voeux des souverains jordaniens


  votre commentaire
 • Carte de voeux des ducs de Bragance

  Voici les deux photos utilisés par les ducs de Bragance pour leurs voeux.

  Carte de voeux des ducs de Bragance


  1 commentaire
 • Elizabeth

  Cette année, la reine Elizabeth a enregistré ses voeux en 3D.

   


  3 commentaires
 • Voeux du roi des belges

  Le 24 décembre, le roi des belges a présenté ses voeux à son peuple.

  Voeux du roi des belges

  Voeux du roi des belges

  Mesdames et Messieurs,

  Tout d’abord, je voudrais m’adresser aux milliers de travailleurs qui cette année ont perdu leur emploi, que ce soit à Ford Genk, dans la sidérurgie wallonne ou ailleurs. Je comprends leur amertume et le désarroi de leurs familles.

  Cette période de Noël et de Nouvel An nous donne l’occasion de réfléchir ensemble à notre attitude face aux difficultés économiques et aux pertes d’emplois.

  Comme tous les pays européens, la Belgique n’est pas épargnée par la crise qui touche de nombreuses familles, même si notre pays y résiste mieux que la moyenne européenne.

  Comment pouvons-nous réagir ?

  1. Il me semble qu’une première réaction doit être, pour tous les acteurs de la société belge, d’unir leurs forces, pour présenter des réponses crédibles aux défis de l’emploi. Cela implique notamment une amélioration de la compétitivité de nos entreprises,  ce que le gouvernement vient de favoriser par la réduction des charges des entreprises et la modération salariale. Un autre moyen est d’encourager une meilleure formation des jeunes par exemple par l’enseignement en alternance, c’est-à-dire un enseignement scolaire joint à une formation en entreprise. La revalorisation de l’enseignement technique contribuera également à améliorer encore cette formation. J’ai eu l’occasion de visiter certaines écoles techniques et j’ai été impressionné par la qualité de la formation qui y est dispensée.

  Favoriser la recherche et la mise en œuvre des innovations, sont des moyens confirmés pour préparer la création des emplois de demain. Enfin, les partenaires sociaux, dans les domaines qui leur sont propres, peuvent aussi jouer un rôle important en élaborant des propositions communes en faveur de l’emploi.

  2. Une deuxième réaction des autorités publiques sera de créer le cadre nécessaire à une reprise économique. Cela implique le courage de rétablir graduellement et de manière soutenable, à tous les niveaux, l’équilibre de nos finances publiques. Les autorités fédérales viennent de prendre des décisions importantes à ce propos.

  3. Une troisième réaction doit à mon sens, se situer au niveau européen qui conditionne nos situations nationales.  Là il s’agit, surtout pour les pays de la zone euro, de poursuivre le nécessaire redressement budgétaire tout en organisant une relance équilibrée qui devrait être soutenue par l’Union Européenne. Notre gouvernement s’est inscrit concrètement dans une telle approche  positive, à la fois par ses décisions en Belgique et ses plaidoyers en Europe.

  Outre la politique économique, veillons aussi à ce que nos jeunes développent de plus en plus cette ouverture à l’Europe avec sa diversité et la richesse de ses cultures. Je me réjouis à ce propos du succès des échanges Erasmus pour les étudiants. J’ai été frappé, lors de l’inauguration de la nouvelle école européenne à Laeken, de voir la joie des enfants de maternelle, du primaire ou du secondaire, venus de partout en Europe, et qui parlaient et chantaient en plusieurs langues. Pour eux, participer aux cultures différentes de notre continent, est la chose la plus naturelle au  monde. Ils symbolisent l’Europe de demain.

  4. Quatrièmement. En ces périodes difficiles, nous devons avoir une attention spéciale pour les plus vulnérables. Il est paradoxal de constater que dans un pays aussi prospère que le nôtre, on estime qu’il y a près de 15 % de la population qui risque de tomber dans la pauvreté. Il faut faire preuve de solidarité et aussi d’imagination pour favoriser de nouvelles voies de réintégration dans le monde du travail. La Belgique s’est engagée à faire sortir au moins 380.000 citoyens de la pauvreté d’ici 2020.

   

  5. Cinquièmement. En ces temps perturbés que nous vivons, soyons vigilants, et montrons-nous lucides face aux discours populistes. Ils s’efforcent toujours de trouver des boucs émissaires à la crise, qu’il s’agisse de l’étranger ou des habitants d’une autre partie de leur pays. Ces discours existent aujourd’hui dans de nombreux pays européens et aussi chez nous.

  La crise des années 30 et les réactions populistes de cette époque ne doivent pas être oubliées. On a vu le mal que cela fit à nos démocraties.

  6. Enfin, malgré tant de graves préoccupations dans nos  pays, restons ouverts à ce qui se passe dans le reste du monde, surtout là où nous pouvons exercer une influence. A ce sujet, je suis consterné de voir que les drames des populations dans l’Est du Congo se poursuivent, avec tant de violences et de réfugiés, et que l’intégrité du territoire Congolais n’est pas respectée. Par ailleurs, la récente tentative d’assassinat du Docteur Mukwege, qui soulage les souffrances de tant de femmes dans cette région, et qui a reçu il y a 2 ans le Prix Roi Baudouin, illustre de façon dramatique cette tragédie. Tous ces développements ne peuvent nous laisser indifférents.

   

  Mesdames et Messieurs,

  C’est de tout cœur que la Reine et moi, et notre famille, vous souhaitons à chacun et à chacune, quelle que soit votre situation, de passer des moments heureux avec vos proches en ces fêtes de Noël et de Nouvel An.

  Meine Damen und Herren,

  Die Königin, ich selbst, so wie unsere ganze Familie, wünschen Ihnen von Herzen, in welcher Lage Sie sich auch immer befinden mögen,  daß Sie während der Feierlichkeiten zu Weihnachten und Neujahr,   glückliche Momente mit Ihren Liebsten erleben dürfen.

   


  4 commentaires
 • Voeux du Grand Duc

  Le 24 décembre, le grand duc du Luxembourg a présenté ses voeux au peuple.

  Pour voir les voeux d'Henri, cliquez ici.

  Chers concitoyens,

  Lorsqu’aujourd’hui, nous jetons un regard rétrospectif sur l’année 2012 tout en tournant les yeux vers l’avenir, beaucoup d’entre nous le font avec des sentiments plutôt mitigés.  Une fois de plus, c’est une année mouvementée qui est sur le point de se terminer, année qui a vu des moments de bonheur alterner à un rythme accéléré avec des événements beaucoup moins réjouissants.  L’actualité a été dominée par la crise économique et, malheureusement, un certain nombre d’indices laissent d’ores et déjà penser que 2013 ne sera pas non plus une année facile.  Néanmoins, j’espère que chacun d’entre nous gardera le souvenir d’un grand nombre de moments positifs.  Ainsi, veillons à ce que les mauvaises nouvelles ne nous fassent pas oublier les événements positifs.

  En ce qui nous concerne personnellement, c’est avec une grande joie que la Grande-Duchesse et moi-même nous souvenons du mariage de notre fils aîné.  L’accueil très chaleureux réservé au Prince Guillaume et à la Princesse Stéphanie nous a énormément touchés.  Un grand merci, également au nom du jeune couple, pour votre sympathie, votre participation aux festivités et tous vos gestes d’amabilité.  Nous tenons à remercier tout spécialement ceux qui, dans le cadre de ce mariage, se sont distingués par leur travail particulièrement engagé.  Les nombreuses réactions positives dans notre pays et les échos favorables de l’étranger constituent autant de témoignages de reconnaissance de leur formidable travail.

  Je tiens à remercier tout particulièrement tous nos concitoyens qui se sont associés avec enthousiasme aux festivités du mariage du Prince Guillaume et de la Princesse Stéphanie et qui ont bien voulu partager avec nous ces moments importants pour ma famille et pour le pays.

  Il y a quelques jours, nous vous avons annoncé une autre bonne nouvelle, celle des fiançailles de notre fils, le Prince Félix, et de Claire Lademacher.  C’est avec une grande joie que nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur au jeune couple.

  Chers concitoyens,

  Malheureusement, joies et peines se côtoient souvent dans la vie.  Le mariage a eu lieu à un moment où les bonnes nouvelles sont devenues rares.  Chez nous aussi, la crise économique a laissé des traces profondes: fermetures d’entreprises, licenciement de personnel, remise en question d’acquis sociaux et nécessité de mesures d’économies.  Toutes ces annonces ne restent pas sans conséquences, et ce en premier lieu pour ceux qui sont concernés personnellement.  C’est là une situation dont personne d’entre nous ne doit s’accommoder et qui constitue un défi pour nous tous.

  Ce soir, je voudrais penser tout particulièrement aux familles qui, dans notre pays, souffrent de la crise et sont confrontées à des problèmes financiers croissants.  Elles ont plus que jamais besoin de nous et de l’appui de l’État social!

  Pour notre société, une telle crise peut être l’occasion de faire preuve d’unité et de solidarité.  Heureusement, le Luxembourg peut se prévaloir d’une longue tradition de solidarité, dans notre pays, en Europe, mais aussi vis-à-vis de pays moins développés.  Aujourd’hui on a, plus que jamais, besoin de cette solidarité pratiquée à tous les niveaux.

  Chers tous,

  On entend souvent dire que la crise est une chance qui permet de réaliser changements et réformes.  Il est possible que ce soit effectivement le cas, il reste cependant que, tout d’abord, la crise est ce qu’elle est: l’illustration d’un échec qui, pour chaque individu comme pour des pays entiers, est synonyme de pertes énormes.  Il incombe aux politiques et à chacun d’entre nous de tirer les leçons de la situation actuelle, d’opter pour une gestion raisonnable des moyens désormais réduits et de repenser nos priorités.

  Dans ce contexte, la responsabilité est une notion-clé.  J’ai peur qu’au cours des dernières années, nous ayons désappris en partie d’assumer la responsabilité de nos actes.  Celui qui agit doit toujours être conscient des conséquences de ses décisions pour la société.  Dans tous les domaines, de l’économie à l’engagement social en passant par le monde des finances et la protection de l’environnement, c’est tout d’abord à nous-mêmes qu’incombe la responsabilité de nos actes.  On ne peut transférer sa responsabilité à autrui en montrant du doigt l’étranger ou le système.

  L’affaiblissement du sens de la responsabilité et du bien commun, le refus généralisé d’assumer des responsabilités et la prédominance de la seule recherche du profit personnel vont de pair avec une accentuation de l’indifférence et du goût du risque.  Lorsque la relation simple entre "recevoir" et "donner" se corrompt, il s’en suivra inévitablement des injustices.

  Dans un jeu où presque tout est possible et beaucoup est permis, il n’y a guère de limite à la créativité, avec toutes les conséquences positives ou négatives que cela comporte.  Or, les limites et les règles sont nécessaires, non pas pour restreindre la liberté individuelle, mais pour protéger la société dans son ensemble.

  Agir de manière responsable est, pour moi, la première réponse à n’importe quelle forme de crise, qu’il s’agisse d’une crise économique ou d’une crise de confiance, et peut nous aider à éviter dans une très large mesure qu’une telle situation ne se reproduise.

  Agir de manière responsable veut dire être honnête, dire la vérité, fût-elle impopulaire, respecter autrui, décider et consommer de manière consciente en évitant de réaliser des profits aux dépens des autres et, partant, de la société.

  Enfin, agir de manière responsable veut dire ne cesser d’envisager l’avenir du pays et de ses habitants avec clairvoyance.

  Chers concitoyens,

  La société de la communication dans laquelle nous vivons actuellement nous invite à agir sans cesse plus vite.  Les délais dont nous disposons pour agir et pendant lesquels nous sommes invités à réagir ne cessent de se raccourcir.  Or, je suis d’avis qu’il est essentiel de ne pas nous laisser entraîner exclusivement par les urgences et les décisions rapides, mais qu’il faut, au contraire, réfléchir à toutes les conséquences de nos décisions.  Notre ambition devrait être de ne pas nous emparer sans réfléchir de n’importe quelle rumeur, mais d’être au service de la vérité dans un esprit d’objectivité et de loyauté sans oublier les personnes qui se trouvent derrière les nouvelles.

  En ces temps incertains, qui semblent marqués par une perte de repères, je plaide pour une certaine normalité.  Nous avons à nouveau besoin de points de référence, nous avons besoin de temps et de calme pour prendre des décisions et aller au fond des choses pour les informations que nous recevons.  Et nous avons besoin de gens qui, dans un contexte pluraliste, défendent des valeurs.  La société a besoin de tolérance, mais en même temps, l’individu a besoin d’orientation.  Des valeurs comme le respect, la responsabilité, l’honnêteté, l’amour du prochain et le bon vivre-ensemble peuvent servir d’orientation et nous guider dans nos actions.

  Je suis convaincu que vous, chers concitoyens, êtes prêts à faire tout votre possible pour aider à préparer l’avenir de notre pays.  Le Luxembourg de demain sera différent de celui que nous connaissons.  Or, ce qu’il sera dépendra également de notre volonté d’assumer des responsabilités, de développer de nouvelles perspectives pour notre pays et de mettre l’accent sur la solidarité.  Relevons ensemble ce défi en envisageant l’avenir avec courage et confiance.

  Chers concitoyens,

  En cette veille de Noël, je vous souhaite à vous tous et à vos familles, avec la Grande-Duchesse, mon père, le Grand-Duc Jean, le couple grand-ducal héritier et toute la famille, un joyeux Noël et une très bonne année!

   


  5 commentaires
 • Voeux du roi d'Espagne

  Le 24 décembre, le roi d'Espagne a souhaité un Joyeux Noël au peuple espagnol, de son bureau.

  Voeux du roi d'Espagne

  Voeux du roi d'Espagne

  Voeux du roi d'Espagne

  Buenas noches,

  En esta Nochebuena, como cada año, quiero reflexionar con vosotros sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas.

  En concreto, me gustaría referirme a tres asuntos: la crisis económica, la fortaleza de España como nación europea e iberoamericana y la necesidad de reivindicar la política como instrumento necesario para unir las fuerzas de todos y acometer la salida de la crisis y los retos que tenemos por delante.

  No creo exagerar si digo que vivimos uno de los momentos más difíciles de la reciente historia de España.

  La grave crisis económica que atravesamos desde hace unos años ha alcanzado una intensidad, una amplitud y una persistencia en el tiempo que nadie imaginaba. Los ciudadanos sufren hoy su rigor, que está poniendo en entredicho el bienestar de no pocas familias. Pienso en tantas personas de todas las edades, pero muy especialmente en muchos jóvenes, que se levantan cada día con sensación de inseguridad y desánimo por la difícil situación de sus economías, la falta de trabajo y las inciertas perspectivas de futuro.

  No podemos ignorar que existe pesimismo, y que sus efectos se dejan sentir en la calidad del clima social que vivimos. Está además generando un desapego hacia las instituciones y hacia la función política que a todos nos preocupa.

  Frente a este pesimismo, como frente al conformismo, cabe encontrar nuevos modos y formas de hacer algunas cosas que reclaman una puesta al día.

  La realidad actual es compleja y no siempre fácil de entender ni de solucionar en el corto plazo. Austeridad y crecimiento deben ser compatibles. Las renuncias de hoy han de garantizar el bienestar de mañana, en un plazo razonable de tiempo, de manera que se asegure la protección de los derechos sociales que son seña de identidad de nuestra sociedad desarrollada.

  Para que nuestra economía vuelva a crecer tenemos que poner orden en nuestras cuentas y, a la vez, generar estímulos para la creación de riqueza. Hay estímulos que son creados por medidas de política económica o fiscal, o por políticas de fomento de la innovación o el emprendimiento, pero el primer estímulo que nos sacará de esta crisis se llama confianza.

  A lo largo de los treinta y siete años de mi reinado hemos pasado por varias coyunturas económicas realmente complicadas que los que tenemos ya algunos años recordamos bien. Quizá no fueron tan difíciles como ésta pero en cualquier caso fueron muy complicadas. Y sin embargo supimos salir de ellas con éxito y hacer que nuestra economía creciera y que nuestro bienestar mejorara. Y lo logramos por muchas razones pero en primer lugar porque teníamos confianza en un proyecto compartido por todos y en nuestras posibilidades de salir adelante.

  Hoy como entonces, podremos superar las dificultades actuales con la generosidad, el talento y la creatividad de nuestros hombres y mujeres y con la fortaleza de nuestro sistema productivo si tenemos confianza en nosotros mismos y si somos capaces de generarla también en las instancias y en los mercados internacionales.

   

  España es parte de la solución a la crisis global y debe ser protagonista en la toma de decisiones en los grandes foros internacionales. Iberoamérica es parte fundamental de nosotros, como también nosotros lo somos de ella. Lo mismo acontece con Europa. Con la Unión Europea tenemos que seguir trabajando para superar las visiones puramente nacionales y reforzar las bases de solidaridad con las que entre todos hemos avanzado en el proceso de integración. Hemos de garantizar que nada de lo conseguido juntos, ni los derechos individuales y sociales, ni el bienestar económico, ni el proceso de construcción política y económica puedan verse amenazados.

  Pero no todo es economía. Por muy evidente que sea, no es malo repetirlo: no todo es economía. No ignoro que la política no vive hoy sus mejores horas en la percepción de los ciudadanos. Por esta razón yo quisiera esta noche reivindicar la política porque su papel es fundamental en la salida de la crisis.

  Quiero reivindicar la política grande, esa que para destacar su dignidad y valor solemos llamar la política con mayúsculas.

  La que, desde el gobierno o desde la oposición, fija su atención en el interés general y en el bienestar de los ciudadanos.

  La que, lejos de provocar el enfrentamiento y desde el respeto a la diversidad, integra lo común para sumar fuerzas, no para dividirlas.

  La que sabe renunciar a una porción de lo suyo para ganar algo mayor y mejor para todos.

  La que busca el entendimiento y el acuerdo para encauzar y resolver los grandes y fundamentales desafíos colectivos.

  La que se cimenta en el espíritu de servicio y se acomoda a los principios de la ética personal y social.

  La que, en fin, es capaz de sacrificar la satisfacción del corto plazo, a menudo efímero, para ensanchar el horizonte de sus ambiciones.

  Esa fue la política grande que supo inaugurar una nueva y brillante etapa integradora en nuestra historia reciente y es la única que tiene la capacidad de reafirmar la confianza en nuestra gran nación, abrir nuevas puertas a la esperanza y materializar ese anhelo de superación que está reclamando nuestra sociedad.

  Para conseguirlo, es necesario promover valores como el respeto mutuo y la lealtad recíproca. Son valores que hace más de tres décadas contribuyeron a poner en pie un nuevo marco de convivencia, el reconocimiento de nuestra pluralidad y el amparo de las diferentes lenguas, culturas e instituciones de España. Es hora de que todos miremos hacia adelante y hagamos lo posible por cerrar las heridas abiertas. Será nuevamente un éxito de todos, ciudadanos e instituciones, basado en el respeto a las leyes y a los cauces democráticos.

  La Corona es muy consciente del esfuerzo y el sacrificio que los ciudadanos están llevando a cabo con entereza. Ningún esfuerzo en la vida es baldío y tampoco lo serán los que se están haciendo ahora. En este contexto, quiero resaltar la actitud abnegada y leal de las familias y la solidaridad de muchas organizaciones asistenciales que, con su ayuda, tanto están contribuyendo a la estabilidad social. También, el sacrificio de todos los españoles que dejan ahora nuestro país para conseguir mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Su experiencia y preparación constituirán a su regreso un importantísimo efecto dinamizador de nuestra economía.

  La Navidad simboliza el triunfo de la generosidad sobre el egoísmo. Generosidad, solidaridad y compromiso son valores que todos debemos reconocer, conservar y promover siempre y en estos tiempos más que nunca.

  Feliz Navidad para todos y buenas noches.

   


  6 commentaires